กศน.อำเภอแก้งคร้อ รับสมัครนักศึกษาออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 พ.ย. 64

สมัครได้ที่ กศน.อำเภอแก้งคร้อ และ กศน.ตำบลในเขตพื้นที่อำเภอแก้งคร้อทุกแห่ง ตามวันเวลาราชการ

***สามารถสมัครทางระบบออนไลน์ได้ที่เว็บ http://www.ksnkeangkhro.com โทร044-882123สมัครเรียน กศน.ตำบล

สมัครเรียนระดับชั้น

อัปโหลดรูปนักศึกษา

ข้อมูลนักศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบัน

การศึกษา

ประเภทของโรงเรียนเดิม

ข้อมูลผู้ปกครอง-->